خانه اعیانی کیش

khane ayani kish

خانه اعیانی کیش از دیگر جاذبه های کیش می باشد که کمتر در مورد آن صحبت می شود و از آن نامی برده نمی شود . خانه اعیانی خانه های چند خانواری و باستانی را به یاد می آورد می باشد که در گذشته اکثرا در یزد و کاشان دیده می شود. مساحت خانه خیلی زیاد می باشد و آثاری که از این خانه باقی مانده است به ظاهر مربوط به دوره ایلخانی می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید